Personuppgiftspolicy

Moderbolaget – Ekonomiska föreningen Folkets Hus i Sundsvall står som ägare till två dotterbolag varav det största är Quality Hotel Sundsvall. Föreningens andra dotterbolag är Söråkers Herrgård som är ett konferenshotell. Inom moderbolaget finns koncernstöd, fastighetsförvaltning, citygaraget samt biograf.

Det är viktigt för oss att skydda våra kunders och användares personuppgifter. Vi värnar om våra kunders integritet och strävar efter att vara tydliga med hur vi samlar in, använder, visar och lagrar dina uppgifter. Den här personuppgiftspolicyn förklarar hur vi inom våra verksamheter arbetar med information.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla våra tjänster, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av tjänsterna och för att göra kommunikationen med dig mer personlig.

De personuppgifter som vi samlat in om dig är sådana som du lämnat direkt till oss, till exempel:

  • Vid bokningar. I anslutning till ett antal av våra tjänster som till exempel bokning av rum kan vi be dig tillhandahålla viss information om dig själv (såsom ditt namn, din epostadress och ditt telefonnummer) för att vi ska kunna nå dig och bekräfta din bokning.
  • Vid anmälan till nyhetsbrev. Vid intresse för att få något av våra nyhetsbrev lämnar du din e-postadress. I samband med detta godkänner du att vi får skicka nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst avregistrera dig från utskicken.

Hur använder vi din information?

Vi kan använda insamlad information i syfte att:

  • registrera dig för utskick av nyhetsbrev.
  • kontakta dig för att bekräfta en bokning.
  • sända dig reklam eller kampanjmeddelanden.
  • göra kundundersökningar.
  • utföra andra insatser med ditt samtycke.

Vi lämnar inte ut din information till tredje part för deras marknadsförings- eller affärssyften utan ditt tillstånd. Vår backup/datordrift ligger hos en extern aktör men uppgifterna används ej heller där för marknadsförings- eller affärssyften.

Externa webbsidor och länkar

Våra webbsidor kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som ägs och tillhandahålls av tredje person. Då du använder sådana länkar innebär det att du lämnar vår webbsida. Att vi erbjuder sådana länkar innebär inte att vi ställer oss bakom eller ansvarar för informationen, produkten eller tjänsten som erbjuds via hyperlänken. Användning av sidor tillhörande tredje part sker uteslutande på användarens risk.

Samtycke och rättigheter

Ditt skriftliga samtycke till ovan, erhålls normalt i samband med att du använder våra tjänster och kryssar i en särskild ruta när du registrerar dig för nyhetsbrev eller skickar en bokningsförfrågan.

Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund/gäst hos oss och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt gällande lagstiftning och praxis. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig och få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att begära att vi inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter – skriv “Personuppgifter” i ämnesraden.

Quality Hotel Sundsvall
Esplanaden 29
852 36 Sundsvall
Organisationsnummer: 556890-5995
Tel: 060-16 00 00
Mejl: [email protected]

Folkets Hus Sundsvall
Box 746
851 21 Sundsvall
Organisationsnummer: 789200-2044
Tel: 060-19 88 00
Mejl: [email protected]