Åldersgränser

Åldersgränsen för att köpa en barnbiljett är inte fyllda 11 år.

För att kunna gå på en föreställning som har gränsen btl 7 år måste man vara fyllda 1 år och ha en vuxen person (18år) med sig i sällskap.

För att kunna gå på en föreställning som har gränsen btl 11 år måste man vara fyllda 7 år och ha en vuxen person (18år) med sig i sällskap.

För att kunna gå på en föreställning som har gränsen btl 15 år måste man vara fyllda 11 år och ha en vuxen person (18år) med sig i sällskap.