Hur vi hanterar Covid-19

Hur vi hanterar Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och uppdaterar och anpassar vår verksamhet löpande utefter dessa.

 • I vårt kösystem till kassorna håller vi avstånd
 • Extra städning i salonger, WC och foajé
 • Utgång från filmföreställningar sker genom nödutgångarna
 • Utspridda starttider för att minska större folkansamlingar
 • Alltid tomma stolar mellan grupper av gäster i biosalongerna

Anpassat antal biljetter i våra salonger enligt nedan:

 • Salong 1: 200 platser av totalt 356
 • Salong2: 80 platser av totalt 139
 • Salong 3: 20 platser av totalt 54
 • Salong 4: 20 platser av totalt 58
 • Salong 5: 75 platser av totalt 129
 • Salong 6: 28 platser av totalt 78
 • Salong 7 & 8: 28 platser av totalt 76