Hantering av Covid-19
Information

Hantering av Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och uppdaterar och anpassar vår verksamhet löpande utefter dessa.

 • I vårt kösystem till kassorna håller vi avstånd
 • Extra städning i salonger, WC och foaje
 • Utspridda starttider för att minska större folkansamlingar
 • Alltid tomma stolar mellan grupper av gäster i biosalongerna

Anpassat antal biljetter i våra salonger enligt nedan:

 • Salong 1: 50 platser av totalt 356
 • Salong2: 50 platser av totalt 139
 • Salong 3: 25 platser av totalt 54
 • Salong 4: 25 platser av totalt 58
 • Salong 5: 50 platser av totalt 129
 • Salong 6: 40 platser av totalt 78
 • Salong 7 & 8: 40 platser av totalt 76